Candidating for the board of the Finnish Youth Co-operation Allianssi

Candidating for the board elections of the Finnish Youth Co-operation (national youth council) Allianssi as the candidate for the independent secondary school-student unions FSS, SAKKI, OSKU and SLL! I think that the body doing youth advocacy should be close to real young people, and base the policy on their, our, everyday lives. Allianssi has a huge responsibility in growing the interest for and knowledge about youth participation and youth influence among decision makers, officials and people working with youth. I want to be a part of that work, through lifting up youth of different ages and different backgrounds both in Allianssi and in society.

Read more about my thoughts and ideas about Allianssi here, number 10! (Only in Swedish and Finnish unfortunately)


Kandiderar i Finlands Ungdomssamarbete Allians styrelseval för andra stadiets obundna studerandeorganisationer Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rfSuomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI rySuomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry & Suomen Lukiolaisten Liitto – SLL! Jag vill att ungas intressebevakarorgan har en närmare kontakt med riktiga unga människor, och utgår ifrån deras, det vill säga vår, vardag i sin politik. Allians har ett stort ansvar i att öka intresset för och kunskapen om ungas delaktighet och påverkningsmöjligheter bland beslutsfattare, tjänsteinnehavare och alla som jobbar med unga. Det vill jag vara med och göra genom att lyfta upp unga i olika åldrar med olika bakgrund både i Allians verksamhet och i samhällsdebatten.

Läs mer om vad jag tänker och tycker om Allians här, nummer 10!


Ehdolla Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin hallitukseen sitoutumattomien toisen asteen opiskelijajärjestöjen (FSS, SAKKI, OSKU & SLL) ehdokkaana! Haluan, että nuorten edunvalvontajärjestöllä on vahvempi yhteys aitoihin nuoriin ihmisiin, ja tekee politiikkaa heidän, eli meidän, arjen pohjalta. Allianssilla on iso vastuu vahvistaa kiinnostusta ja osaamista nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista päättäjien, viranhaltijoiden ja nuorten kanssa töitä tekevien keskuudessa. Sitä mä haluan olla mukana tekemässä, ja sitä tehdään nostamalla esiin eri-ikäisiä nuoria erilaisilla taustoilla sekä Allianssin toiminnassa että yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Lue lisää mun ajatuksista Allianssista, numero 10!

 

Posted In:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.