Huomista suojelemassa, försvara framtiden.

Koulutus, mielenterveys, ihmisoikeudet.

Niihin panostamalla suojellaan huomista.

Taustani on nuoriso- opiskelija- ja ihmisoikeusjärjestöissä sekä työntekijänä, että luottamustoimijana. Tällä hetkellä opiskelen kauppatieteitä ja olen töissä vaikuttajaviestinnän konsulttina, vapaalla viihdyn perheen ja ystävien seurassa, kuntosalilla, valokuvaamassa ja koiran kanssa rannoilla ja puistoissa. Lisäksi teen kuntapolitiikkaa mm. ruotsinkielisessä kasvatus- ja koululutusjaoksessa. 

En pysty katsomaan vierestä, kun ihmiset voivat huonosti, koulutus on kriisissä ja ihmisoikeuksia rikotaan. Siksi olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2023 Helsingin vihreiden listalla.

Muista äänestää, tule mukaan tiimiin, ota yhteyttä tai lue lisää minusta.

_________________________________________________________________________

Utbildning, mental hälsa, mänskliga rättigheter.

Att investera i dessa är att försvara vår framtid.

Min bakgrund är inom ungdoms-, studerande- och människorättsorganisationer, både som anställd och som förtroendevald. Just nu studerar jag ekonomi och arbetar som konsult inom samhällsrelationer. På min fritid trivs jag att med vänner och familj, på gymmet och med att fotografera och promenera med min hund på stränder och i parker. Dessutom är jag aktiv i kommunalpolitiken, bland annat som vice ordförande för nämnden för fostran och utbildnings svenska sektion. 

För mej går det inte att stå och se på när människor mår dåligt, utbildningen är i kris och mänskliga rättigheter kränks. Därför ställer jag upp i riksdagsvalet 2023 på De grönas lista i Helsingfors.

Kom ihåg att rösta, kom med i teamet, kontakta mej eller läs mer.

_________________________________________________________________________

Education, mental health, human rights.

To invest in these means protecting our future.

My background is in youth, student and human rights organisations, both working and in various positions of trust. I am currently studying economics and working as a Public Affairs Advisor. In my free time I enjoy spending time with family and friends, going to the gym, photography and taking walks with my dog on beaches and in parks. I’m also engaged in municipal politics, among other things as the vice chair of the Swedish-speaking education section.

I cannot stand by while people are unwell, education is in crisis and human rights are being violated. That’s why I’m candidating for Parliament in 2023 for the Greens in Helsinki.

Remember to vote, join the team, contact me or read more.