Sexual harrassment at school

During these last few weeks we’ve had #metoo, we’ve had #övistoo (where 224 students from a High school in Vaasa shared their stories and demanded a change), and today we have #dammenbrister, where 6000 Finnswedes shared experiences and signed for a change.

Sexual harrasment is never a joke, never exaggeration. It’s not something “little you have to stand”, “cuz it’s always been this way” and “if you dress like that…”. Everyone has the right to a safe school, and to a safe life in society. I’m so frustrated with all these comments about how people don’t know how to behave anymore, how it’s so important to remember that this is not only about women, how there are so many sides to a story. How is any of this helping the case? We can all do something. It’s how we talk to children and youth, how we interact and defend others on social media and how we stop our friends, relatives and people around us when their not behaving.


Under de senaste veckorna har #metoo cirkulerat på sociala medier. Igår cirkulerade #övistoo, där 224 nuvarande och tidigare elever och studerande vid Vasa Övningsskola tog ställning till och berättade om de sexuella trakasserier som sker i skolan. Idag har #dammenbrister cirkulerat, där 6000 finlandsvenskar skrivit under för en förändring.

Sexuella trakasserier är inte skämt, inte överdrift, inte “nåt lite man bara ska måsta tåla”, inte “så har det alltid varit”, inte “det får man ta om man klär sig så där”. Alla har rätt till en trygg skolvardag, och till ett tryggt liv i samhället. Jag blir så fruktansvärt förbannad på kommentarer om att man inte vet hur man ska bete sig nu förtiden, om hur det är viktigt att komma ihåg männen i den här diskussionen, om hur det finns många sidor av saken. På vilket sätt kommer vi framåt med hjälp av sådana kommentarer? Vi kan alla göra vårt, genom hur vi talar med barn och unga, genom att gå emellan på some och face-to-face och genom att se till att våra kompisar, släktingar och folk omkring oss kan bete sig.

FSS gjorde 3 snabba steg-för-steg för dej som vill motverka sexuella trakasserier i skolvärlden!

1. Har din skola förebyggande arbete mot sexuella trakasserier? Det kan betyda t.ex. föreläsningar och informationspaket om vad sexuella trakasserier är, så väl för elever och studerande som för föräldrar och skolpersonal.

2. Har din skola en klar handlingsplan på hur man ska gå till väga om sexuella trakasserier sker? Det ska vara lätt och låg tröskel på att anmäla, alla ska känna till hur man gör och varje fall ska utredas ordentligt.

3. Har du sett eller vet du om någon som blivit sexuellt trakasserad? Kommunicera, fråga om ni tillsammans kan anmäla till t.ex. skolans ledning, gå emellan och försvara i situationen och kom ihåg att stöda och lyssna på den som blivit utsatt.

Ingen upplevelse är för liten, och det finns inget sånt som att “lite ska man tåla”, “så har det alltid varit” eller “… om man klär sig så där…”. Alla har rätt till en trygg vardag, i skolan och i resten av samhället.

 

Posted In:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.