En fundamental rättighet

Maaliskuusta 2021 alkaen toimin lapsuuden kotikaupunkini Porvoon ruotsinkielisen paikallislehden Östnylandin kolumnistina. Kirjoitan kolumneja politiikasta, nuorista ja nykyajasta ruotsiksi noin joka viides viikko. Pääset lukemaan kolumnin myös tästä (maksumuurin takana).

Sedan mars 2021 fungerar jag som kolumnist i tidningen Östnyland, lokaltidningen i min barndoms hemstad Borgå. I kolumnerna behandlar jag teman som politik, unga och vardagen idag, cirka var femte vecka. Du kan läsa kolumnen också här (bakom betalmur).

Sedan jag var liten har jag försökt komma bort från tanken att nyheter, och senare all information vi får ta del av på sociala medier, alltid är något negativt. Det kräver en hel del viljestyrka och fantasi för att försöka se ljusglimtar i rapporteringen om vår samtid, men för det mesta brukar jag lyckas se också hopp, möjligheter och inspiration, till och med i dystrare rapportering utifrån. Den attityden har jag försökt hålla i genom pandemin och vårens krigsrapportering, att visst får det här också ett slut, visst kommer det lösningar. 

Och kanske det är just därför som nyheten om att USA:s högsta domstol vill begränsa rätten till abort igen, genom att göra en ny tolkning av den banbrytande abortlagstiftningen Roe v. Wade från år 1973. Samtidigt känns det som att inget kan förvåna en längre – det görs alla möjliga beslut med ödesdigra följder för både enskilda individer och hela grupper. Men ändå är det något som berör ännu lite djupare, när ett tidigare beslut, ett progressivt och befriande beslut, upphävs.

Roe v. Wade är förutom en succé och milstolpe i kampen för jämställdhet också en avgörande tolkning för rätten till privatliv, en rätt som är lagstadgad i USA:s grundlag. Det är relevant eftersom rätten till privatliv är samma rättighet som möjliggjort såväl samkönade äktenskap som äktenskap mellan rasfierade och vita, och den här tolkningen ger konservativa röster en möjlighet att allt aktivare lobba för att upphäva också dessa beslut. Även om det här inte skulle lyckas leder beslutet till en uppsjö av oro, ojämlikhet och ytterligare polarisering i det amerikanska samhället.

Abortlagstiftningen i USA har också stått modell och exempel för många andra länders abortlagstiftning, och med ett upphävt beslut finns det risk att också andra länder backar – eller inte går framåt där det behövs. Abortfrågan är också fortfarande relevant i Finland, då vi fortfarande saknar rätt till helt fri abort på juridiska grunder. När lagstiftningen blandar sej i medicinen är det sällan den som berörs som får bestämma, och det gäller även här.

Visst finns det delstater i USA där man fortfarande kan få en trygg, laglig abort i fortsättningen, och det finns länder där man tar steg framåt både beträffande abort och andra jämställdhetsfrågor. Ändå gräver det här beslutet lite extra i mej – vilka alla rättigheter finns det risk för att vi kan förlora? Vilka framsteg som gjorts för att göra världen mer jämlik och trygg kan vi gå miste om? Och hur kan vi hålla hoppet uppe när inte ens de största och viktigaste segrarna nödvändigtvis varar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.