Candidating for re-election

A year as the FSS president gave and took, and I’m definitely not done.

Educational policy is field full och change and right now, quite some reforms. So is FSS, and following all the huge improvements we’ve made, I want to continue developing the organisation.

We can make sure that stakeholder locally, regionally, nationally and internationally recognise us, listen to our opinions and contact us on a low threshold whenever needed. We’re well on our way, and I want to lead us there.

That’s why I’m candidating for re-election as president of the Swedish-speaking school-student’s union FSS. Elections are tomorrow!

Året som ordförande för FSS gav och tog, och jag är inte färdig än!
Utbildningspolitiken just nu är full av förändringar, och det är FSS också. Efter alla framsteg vi gjort det här året, vilja fortsätta utveckla vara med och utveckla förbundet.

Vi kan garantera att alla intressenter lokalt, regional, nationellt och internationellt vet vem vi är, lyssnar på oss och tar kontakt med låg tröskel alltid när det behövs. Vi är redan på god väg, och jag vill leda oss dit.

Därför ställer jag upp för omval till ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Valet är imorgon!

Posted In:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.