Terveisiä luontomarssilta

Luonto ja sen kanssa elävät tulevat sukupolvet eivät saa äänestää kevään eduskuntavaaleissa. Siksi osallistun tänään luontomarssiin ja siksi puolustaisin niiden ääntä myös eduskunnassa.

2020-luku on viimeinen vuosikymmen, kun voimme pysäyttää luontokadon ja kääntää sen luonnon elpymiseksi – samalla rajoittaen ilmaston kuumenemista ja säilyttää planeetan kaikille elinkelpoisena.

Luontokadon pysäyttämistä Suomessa voidaan tehdä ainoastaan täällä
🌲Viimeiset luonnon- ja vanhat metsät sekä 30 % Suomen maa- ja vesialueista tulee suojella.
🌱Riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus tulee turvata sitomalla se 1 %:iin bruttokansantuotteesta.
🌿Ilmastolakia vastaava luontolaki tulee säätää.
🐸Metsälaki tulee uudistaa ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi.
🌳Metsien hakkuita tulee rajoittaa.
🍃Kulutusta tulee ohjata kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.