Aloitan Vihreiden nuorten uutena pääsihteerinä

(På svenska nedan, in English below)

Joskus elämä pääsee yllättämään. Aloitin 3 viikkoa sitten ihanassa duunissa Suomen Opiskelija-Allianssi OSKUn edunvalvonnan koordinaattorina, tehtävässä ja työyhteisössä jossa viihdyn todella hyvin. Nyt on kuitenkin tilanne, jossa haikein mielen olen irtisanoutunut tästä tehtävästä, koska minulle tarjottiin aivan uskomatonta mahdollisuutta unelmahommien parissa.

Aloitan nimittäin Vihreiden nuorten uutena pääsihteerinä!

Vihreät nuoret on ollut mulle ja niin monelle muulle nuorelle tärkeä kasvattijärjestö, maailmanparantamisyhteisö ja alusta jossa oppia, kokeilla, onnistua ja kasvaa ihmisenä ja vaikuttajana hyvässä ja turvallisessa seurassa. Nyt pääsen antamaan tälle huikealle, jatkuvasti kasvavalle porukalle kaiken osaamiseni ja intohimoni johtamisesta, strategiasta, hallinnosta, politiikasta ja nuorisokentästä, ja en voisi olla enemmän innoissani!

Joskus elämä nimittäin yllättää, ja silloin olen oppinut että kannattaa vaan hypätä kyytiin ja nauttia. Eniten kaduttavat kuitenkin ne asiat, jotka jätetään tekemättä. Kiitos parhaille tyypeille OSKUlla, kiitos ihanille Vihreille nuorille luottamuksesta ja kiitos läheisille ja erityisesti rakkaalle @teklakosonenälle, tuesta läpi kaikkien näiden elämän vuoristoradan käänteiden.

Ibland överraskar livet. För 3 veckor sedan började jag jobba på min härliga arbetsplats Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry som intressebevakningskoordinator, med en arbetsuppgift och -gemenskap som jag verkligen trivs med. Nu gick det ändå så att jag har sagt upp mej från det jobbet, eftersom jag erbjudits en alldeles fanstastisk chans att få jobba med mina drömuppgifter.

Gröna unga har nämligen valt mej till sin nya förbundssekreterare!

Gröna unga är för mej och många andra unga en viktig första fostrande organisation, en världsförbättrargemenskap och en plattform där man får lära sej nytt, testa sej fram, lyckas och växa som människa och som påverkare i gott och tryggt sällskap. Nu får jag möjligheten att ge all min kompetens och passion inom ledarskap, strategi, förvaltning, politik och ungdomssektorn till det här härliga gänget, och jag kunde inte vara mer inspirerad att få ta itu med det!

Ibland överraskar livet nämligen, och jag har lärt mej att då lönar det sej bara att hoppa ombord och njuta. Mest ångrar vi ändå de saker som vi låter bli att göra. Tack till de bästa typerna på OSKU, till härliga Gröna unga för förtroendet och till mina närmaste, speciellt älskade @teklakosonen, för allt stöd i livets bergochdalbana.

Sometimes life comes full of surprises. Three weeks ago I started working as the advocacy coordinator for the awesome Union of VET students OSKU, with people and tasks that I really enjoy. Still, I have come to resign as I’ve just been offered an absolutely amazing possibility working with a dream of mine.

The Finnish Young Greens have offered me the position of Secretary general, and I’ve taken it!

The Finnish Young Greens for me and so many other young people, means a starting point in the third sector, a world-changing community, and a platform for learning, trying, succeeding, and growing as a person and political influencer in awesome and safe company. Now, I get the chance to give all of my competence and passion for leadership, strategy, administration, politics and the youth sector to this amazing group of people, and I couldn’t be more excited!

Because sometimes life surprises, and I’ve learned that it’s best to hop on and enjoy the ride. We regret most the things we never did. Big thanks to the awesome people at OSKU, to the Young Greens for trusting me, and to all my close ones, especially my dear @teklakosonen, for all the support in this rollercoasterlife.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.