Yhdenvertaisuustekoja ja ihmisoikeustoimenpiteitä

(på svenska nedan)

Tänään juteltiin loistavien kanssaehdokkaiden Joel Linnainmäen, Alviina Alametsän ja Ozan Yanarin kanssa ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta. Tänään alkoi myös rasisminvastainen viikko, ja kuten keskustelussa todettiin, niin paljon on vielä jäljellä ennenkuin Suomi on yhdenvertainen maa jossa ihmisoikeudet toteutuvat täydellisesti.

Mutta koska vaalit ja EUn puheenjohtajuuskausi on tulossa, niin keksittiin tilanteeseen myös hirveästi ratkaisuja, ja poimin tähän osan niistä!

 • Ihmisoikeuksia loukkaava translaki pitää uudistaa
 • ILO169 pitää ratifioida
 • Maahanmuuttoviraston linjauksiin ja toimintatapoihin pitää saada muutoksia, ja sen edellytyksiä käsitellä jokainen turvanpaikanhakemus arvokkaasti ja perusteellisesti parantaa mm. resursseja lisätä
 • EUn tasolla pitää saada aikaiseksi parempi vastuunjako, jotta jokainen EU:hun tuleva pakolainen saa turvallisen uuden kotimaan, jossa taas resursseja on kohdennettu aidosti kotouttamiseen ja inkluusioon
 • Perheenyhdistämistä pitää helpottaa
 • Ihmisoikeusarvio pitää tehdä aina uutta lakia säätäessä
 • Alaikäisten ja kaikkien vähemmistöryhmien äänien kuulemiseen pitää panostaa
 • Vihapuheen pitää pystyä puuttumaan paremmin ja perusteellisemmin
 • Myös ilmastonmuutoksen torjunta on ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusteko

Lisäksi lukuisia muita toimia köyhyyden torjumiseksi, koulutukseen panostamiseksi, diplomatian lisäämiseksi ja Suomen äänen vahvistamiseksi ihmisoikeuksien puolustajana.

Yhdessä vaalikoneessa kysytään, pitäisikö Suomen pyrkiä rajoittamaan jyrkästi turvapaikanhakijoiden pääsyä maahan. Se tarkoittaa, että tänä päivänä, kun toimittaja suunnittelee vaalikonetta, hän kokee että ihmisoikeudet ovat mielipidekysymys. Se tarkoittaa, että ihmisoikeuksia (joihin kuuluu turvapaikan hakeminen) voidaan kyseenalaistaa joidenkin ihmisten kohdalla, jolloin rikotaan jo ensimmäistä ihmisoikeutta, eli yhdenvertaisuutta tämän nimenomaisen sopimuksen edessä. Ja se tarkoittaa, että ollaan jotenkin päästy tilanteeseen, jossa on yleisesti hyväksyttyä ei ainoastaan haluta, vaan sanoa ääneen, etteivät ihmisoikeudet olekaan niin tärkeitä.

Toivottavasti vaalien jälkeen on ihmisoikeusmyönteinen hallitus, kuten Joel sen muotoili. Onneksi meitä on paljon, jotka tekee sen eteen duunia. Hyvää rasisminvastaista viikkoa, ja voimia jokaiselle, joka tälläkin viikolla kohtaa syrjintää.

Idag diskuterade vi jämlikhet och mänskliga rättigheter med mina lysande kandidatkolleger Joel Linnainmäki, Alviina Alametsä och Ozan Yanar. Idag börjar också veckan mot rasism, och som vi i diskussionen kunde konstatera så har vi mycket kvar att göra innan Finland är ett land där jämlikhet och mänskliga rättigheter uppfylls fullständigt.

Men för att både valen och Finlands ordförandeskap i EU är på väg, så hittade vi på en hel lösningar också, och jag plockade hit en del av dem!

 • Den människorättsmotstridiga translagen ska uppdateras.
 • ILO169 ska ratifieras.
 • Vi behöver få till stånd ändringar i Migrationsverkets linjedragningar och verksamhetsformer, samt resurser så att varje asylansökan kan behandlas grundligt och värdigt.
 • På EU-nivå behöver vi göra upp en bättre ansvarsfördelning, så att varje flykting som anländer till EU får ett tryggt nytt hemland, där det finns resurser riktade på verklig inklusion.
 • Det måste vara lättare att få familjeåterförening.
 • En människorättsutredning ska vara en del av lagstiftningsprocessen.
 • Vi behöver satsa mer på att garantera att speciellt minderårigas och minoriteters röster hörs.
 • Mer resurser och metoder för att utreda hatprat behövs.
 • Också att stoppa klimatförändringen är en jämlikhets- och människorättsfråga.

Dom och många andra åtgärder för att motverka fattigdom, satsa på utbildning, öka diplomatin och stärka Finlands röst som försvarare av mänskliga rättigheter kom vi fram till.

I en valmaskin frågas, om Finland ska försöka radikalt begränsa asylsökandes tillträde till landet. Det betyder att i dagens läge finns det någon journalist som format valmaskin och som upplevt, att mänskliga rättigheter är åsiktsfrågor. Det betyder, att man kan ifrågasätta mänskliga rättigheter (till dem hör rätten att söka asyl) för vissa människor, i vilket fall man redan bryter mot den första mänskliga rättigheten, dvs att vi alla är jämlika inför överenskommelsen ifråga. Och det betyder att vi har kommit till ett läge där det är allmänt accepterat att säga rakt ut, att de mänskliga rättigheterna inte sen heller är så viktiga.

Som Joel uttryckte det, så hoppas jag vi har en regering som ställer sej positivt till mänskliga rättigheter efter det här valet. Ha en fin vecka mot rasism, och krafter till alla som också denna vecka utsätts för diskriminering.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.