Ei kukkia, vaan lainsäädäntöä. Inte blommor, utan lagstiftning.

Jos jaat tänään kaupungilla kukkia naistenpäivän kunniaksi, muista, että se mitä oikeasti teet on:

 • Oletat ihmisten sukupuolen
 • Oletat, että näillä naisoletetuilla on jotain yhteistä keskenään
 • Oletat, että he haluavat sinulta kukan (joka muuten on äärimmäisen hankalaa kantaa mukana kokouksien välissä, matkalla työpaikalle, tai vaikka lastenrattaita työntäessä) tänään, mutta nimenomaan vain tänään koska huomenna et ole jakamassa kukkia.

2019 sukupuolella ei pitäisi olla lainkaan väliä yhteiskunnassa. Eikä yksittäisen yksityishenkilön sukupuolella olekaan. Ainoa merkitys nousee tilastoissa. Tilastoissa joissa edelleen korostuu se, että sen naisoletuksen mukana tulee valtavasti syrjintää, härintää ja oletuksia, jotka edelleen vaikuttavat naisoletettujen menestykseen kaikilla elämänalueilla.

Kouluterveyskyselyn mukaan mukaan 8.– 9.-luokkalaisista tytöistä 30 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana (pojista 12 prosenttia). Tasa-arvobarometrin mukaan 39 prosenttia naisista ja yli puolet alle 35-vuotiaista naisista oli kokenut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana (miehistä 17 prosenttia). Työsyrjinnän seurantaraportin aineistoissa sukupuoli nousi terveydentilan, etnisen tai kansallisen alkuperän ja iän kanssa yhdeksi yleisimmäksi syrjintäperusteeksi työelämässä.

Nainen joutuu kumppaninsa surmaamaksi kolme kertaa miehiä useammin. Ne naiset, jotka kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa kohtaavat sitä useammin ja se on fyysisiltä että psyykkisiltä seurauksiltaan vakavampaa, kuin miesten kohtaamaa lähisuhdeväkivalta. Miehet ovat edelleen selkeästi parhaiten edustettu ryhmä päättäjien, johtajien ja korkeiden tulonsaajien keskuudessa.

Nämä ovat ne totuudet, ne syyt miksi sukupuolista on edelleen pakko keskustella. Ja kuten ehkä arvaatte, niin ne kukat eivät näihin tilastoihin vaikuta, vaan tarvitaan lainsäädäntöä ja resursseja.

Tulevalla hallituskaudella tarvitaan

 • Perhevapaauudistus, joka tähtää tasa-arvoon työelämässä ja perheissä joissa on useampia vanhempia
 • Uusi translaki ja (vähintäänkin) kolmas juridinen sukupuolivaihtoehto, varmistamaan että sukupuoli on itsemääräämisasia myös lain edessä
 • Suostumuksen puutteeseen perustuva raiskausmääritelmä, jotta laki tunnistaa sen, että seksi on seksiä vain, jos kaikki osapuolet suostuvat siihen
 • Reilusti lisää resursseja seksuaalisen ja sukupuolittuneen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn
 • Lisää resursseja selvittää syrjintä-, häirintä-, ja väkivaltatapauksia
 • Resursseja turvakoteihin ja uhrien tukipalveluihin

Jos olit tänään ajatellut ostaa kukkia sinulle tärkeälle/tärkeille naisille, tai jakaa niitä kukkia ympäri kaupunkia, niin älä. Lahjoita ne rahat tänään esimerkiksi järjestölle tai ehdokkaalle, joka edistää tasa-arvoa. Kukkia voi ostaa huomennakin.

Om du idag delar ut blommor på stan för att det är kvinnodag, kom ihåg att det du påriktigt gör är att:

 • Du antar folks kön
 • Du antar, att alla kvinnoantagna har nåt gemensamt
 • Du antar, att de vill ha en blomma av dej (blommor är förresten otroligt jobbiga att släpa med sej mellan möten, på väg till jobbet eller t.ex. när man skuffar barnvagn) just precis idag, för imorgon kommer du inte att dela ut blommor

2019 borde kön inte spela någon som helst roll i samhället. Åtminstone inte för den enskilda individen. Den enda betydelsen kön har, syns i statistiken. Statistiken visar att med kvinnoantagelsen följer en rad andra antagelser, som leder till diskriminering, trakasserier och förutfattande attityder som fortfarande påverkar kvinnoantagnas framgång i alla delar av livet.

Enligt skolhälsoenkäten har 30 procent av flickorna på årskurs 8 och 9 upplevt sexuella trakasserier under det senaste året (12 % av pojkarna har samma upplevelse). Enligt jämställdhetsbarometerna har 39 % av kvinnorna och över hälften av kvinnor under 35 år upplevt sexuella trakasserier de senaste två åren (17 % av männen delar den upplevelsen). I uppföljningsrapporten om diskriminering på arbetsplatsen är kön en av de vanligaste diskrimineringsgrunderna i arbetslivet, vid sidan om hälsa, etnicitet, nationellt ursprung och ålder.

Kvinnor mördas av sin partner tre gånger oftare än män. De kvinnor som upplever närståendevåld upplever det oftare och med allvarligare fysiska och psykiska följder än de män som upplever närståendevåld. Män är fortfarande den bäst representerade gruppen bland beslutsfattare, ledare och höginkomsttagare.

De här är de sanningar som tvingar oss att fortfarande tala om kön. Och som ni kanske kan gissa, så påverkar inga blommor i världen den här statistiken. Den rubbar vi bara med bättre lagstiftning och mer resurser.

Under nästa regeringsperiod behöver vi

 • En reform av familjeledigheterna, vars mål är att öka jämställdheten i arbetslivet och i de familjer där det finns fler föräldrar
 • En ny translag och (minst) ett tredje juridiskt kön, för att garantera att kön ingår i självbestämmanderätten också inför lagen
 • En våldtäktsdefinition som grundar sej på avsaknad av samtycke, så att också lagen verifierar att sex är sex bara när alla inblandade samtycker
 • Betydligt mer resurser till förebyggande arbete mor sexuella och könsbetingade trakasserier och vål
 • Mer resurser för att reda ut diskriminerings-, trakasseri-, och våldsfall
 • Resurser till skyddshem och stödtjänster för offer

Om du idag hade tänkt köpa blommor till kvinnor som är viktiga för dej, eller dela ut blommor på stan, låt bli. Donera istället de pengarna till exempel till en organisation eller en kandidat som jobbar för jämställldhet. Blommor kan du köpa imorgon också.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.