Ehdolla eduskuntavaaleissa – Kandidat i riksdagsvalet – Candidating in the parliamentary elections!

IMG_7258-2-4

(Suomeksi alla, in English below)

Nästa vår väljer Finland en ny riksdag, 200 ansikten som ska representera oss. Där har aldrig suttit någon under 21, och det tycker jag det borde bli ändring på. Men det är bara en av orsakerna till varför jag ställer upp i riksdagsvalet 2019.

Finland behöver framtidsorienterad politik. Inte bara till 2030, utan till 2050, till 2080, och ännu längre. Vi behöver en hållbar politik där utvecklingen av det här århundradets välfärdssamhälle och att bekämpa klimatförändringen står i fokus.

Varför? För att arbetsmarknaden och utbildningen ska vara trygga, fungerande system som tjänar alla, inte bara dem det redan går bra för. För att vår hälsovård, den fysiska men framför allt den mentala, ska vara förstklassig och lättillgänglig också i fortsättningen, så att ingen går utan de grundläggande rättigheter som välmående innebär. För att socialskyddet ska passa in på hur livet ser ut idag. För att vi bara har en planet, och det börjar bli brått om vi vill att den ska få en chans.

Det här riksdagsvalet blir ett utbildningsval. Det blir ett klimatval. Det blir ett framtidsval!

Kommentera här under, pinga på Messenger eller WhatsApp (0403535232), mejla bicca.olin@gmail.com eller gå direkt med i Slack-arbetsutrymmet (bit.ly/bicca-slack), så hittar vi tillsammans på hur du bäst kan hjälpa till! 🙂 Det är inte bindande, det går också bra att bara hänga med och kommentera under kampanjens gång.

Har du inte tid att göra kampanj, eller bor du kanske i ett annat valdistrikt? I så fall kan man också stöda kampanjen finansiellt. Passa på att gilla min Facebooksida (facebook.com/olinbicca) och följa mej på Instagram och Twitter @biccaolin, dit kommer mer info om så väl kampanjbidrag som kampanjen överlag! Tack ❤

#framtidsval #utbildningsval #klimatval #bicca2019

Ensi keväänä Suomelle valitaan uusi eduskunta, 200 kasvoa, joiden pitäisi edustaa meitä. Siellä ei ole koskaan istunut ketään alle 21-vuotiasta, ja sen pitää mielestäni muuttua. Se ei kuitenkaan ole suurin syy, miksi olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2019.

Suomi tarvitsee eteenpäinkatsovaa politiikkaa. Ei ainoastaan vuoteen 2030, vaan 2050, 2080, vielä pidemmälle. Tarvitsemme kestävää politiikkaa, jonka keskiössä on tämän vuosisadan hyvinvointivaltion rakentaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

Työmarkkinoiden ja koulutuksen tulisi olla turvallisia, toimivia järjestelmiä jotka palvelevat kaikkia, ei ainoastaan niitä joilla menee jo hyvin. Terveydenhuollon, sekä fyysinen, että erityisesti mielen, pitää olla ensiluokkaista ja helposti saavutettavaa myös jatkossa, niin että kukaan ei jää paitsi niistä perusoikeuksista, jota hyvinvointiin kuuluu. Sosiaaliturvan tulee sopia nykypäivän elämään, ihan jokaiselle. Meillä on vain yksi planeetta, ja alkaa olla kiire jos haluamme antaa sille mahdollisuuden selvitä.

Näistä vaaleista tulee koulutusvaalit. Näistä tulee ilmastovaalit. Näistä tulee tulevaisuusvaalit.

Kommentoi tähän alle, laita Messengerissa tai Whatsapissa viestiä (0403525232), meilitse bicca.olin@gmail.com tai tule suoraan mukaan Slack-työympäristöön (bit.ly/bicca-slack), niin keksitään yhdessä paras tapa sinulle osallistua ja olla avuksi! 🙂 Et sitoudu mihinkään, voit myös tulla mukaan ihan vain roikkumaan ja kommentoimaan kampanjan mittaan.

Eikö sulla riitä aika tehdä kamppanjaa, tai asutko kenties toisessa vaalipiirissä? Kampanjaa voi myös tukea rahallisesti. Käy tykkäämässä Facebook-sivustani (facebook.com/olinbicca) ja seuraa minua Instagramissa ja Twitterissä @biccaolin, sinne tulee infoa sekä kamppanjalahjoituksista että kampanjasta muutenkin! Kiitoksia ❤

#tulevaisuusvaalit #koulutusvaalit #ilmastovaalit #bicca2019

Next spring, Finland is electing a new parliament with 200 new faces supposed to represent us. There has never been one under the age of 21, and I think that should change. But that is not the main reason I’m running/candidating for parliament in 2019.

Finland needs forward-looking politics. Not only to 2030, but until 2050, towards 2080 and even further. We need sustainable politics where the development of this century’s welfare society and combating climate change is front and center.

Because the labour market and the education should be safe, functioning systems that support everyone, not only those that are already well off. Because health care, the physical as well as mental health care, should be first class and accessible also in the future, so that no one goes without the basic rights that wellbeing is. Because social security should be suited for how life looks today. Because we only have one planet, and we’re in a hurry if we want it to stand a chance.

These parliamentary elections will be about education. They will be about climate. These will be elections about the future.

Comment below, message me on Messenger or Whatsapp (0403525232), e-mail bicca.olin@gmail.com or join the Slack working space (bit.ly/bicca-slack), so we can find the best possible way for you to contribute 🙂 It’s not binding, it’s fine to just hang around and comment stuff during the campaign.

Not enough time to join the campaign yourself, or perhaps you’re living in another district? You can also support the campaign financially. Like my Facebook-page (facebook.com/olinbicca) and follow me on instagram and twitter @biccaolin, where I’ll post updates about financial support for the campaign as well as about the campaign in general! Thanks ❤

#bicca2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.