BICCA

Lue lisää minusta tästä.

Tästä löydät CV:ni, jossa on tiivistelmä koulutuksestani, työkokemuksestani ja luottamustoimistani. Löydät yksityiskohtaisempaa tietoa LinkedInistä.

___________________________________________________________________

Läs mer om mej här.

Här hittar du min CV, med en summering av min utbilding, arbetserfarenhet och olika förtroendeuppdrag. Mer utförlig information hittar du på min LinkedIn

___________________________________________________________________

Here you find my CV, with a summary of my education, work experience and positions of trust. You can find more detailed information on LinkedIn