Curriculum Vitae

Here you find my CV, with a summary of my education, work experience and positions of trust, as well as some independent coursework and IT-knowledge. Swedish and Finnish coming up below! If you want to have a look at what kind of pictures I take, please head over to Flickr!


Här hittar du min CV, med en summering av min utbilding, arbetserfarenhet och olika förtroendeuppdrag, samt en del fristående kurser och IT-kunskaper. Kolla gärna in min Flickr om du är nyfiken på hurudana bilder jag tar!

Tästä löydät CV:ni, jossa on tiivistelmä koulutuksestani, työkokemuksestani ja luottamustoimistani, sekä tietoa suorittamistani kursseista ja IT-osaamisestani. Kiinnostaako tietää millaisia kuvia otan? Suuntaa Flickriin!