An EU like us

Nuorten asioita edistäessäni olen huomannut että huolet hyvinvoinnista, ilmastonmuutoksesta ja koulutuksesta ovat yhteisiä eri puolilla Eurooppaa. Yhteisiin huoliin tarvitaan yhteiset ratkaisut. Niitä tekemään tarvitaan monenlaisia ihmisiä, erityisesti sellaisia, joita ratkaisut koskevat. Olen ehdolla, jotta Euroopan parlamentti olisi aidosti EU:n asukkaiden näköinen, ja nuorempien sukupolvien ääni kuuluisi paremmin. Nyt on aika tehdä tulevaisuuden ratkaisuja! Minua voi äänestää numerolla 243.

_______________________________________________________________________________

I mitt arbete för ungas rättigheter har jag märkt att det runtom i Europa finns en gemensam oro för välfärd, klimat och utbildning. Gemensam oro kräver gemensamma lösningar. De bästa lösningarna når vi när människor från olika bakgrund jobbar tillsammans, speciellt när de som berörs är med. Jag kandiderar för att invånarna i EU ska vara genuint representerade i Europaparlamentet och för att yngre generationers röst ska höras bättre. Nu är det dags att fatta beslut för framtiden! Du kan rösta på mej i hela landet med numret 243.

_______________________________________________________________________________

While working for youth rights internationally, I have noticed that concerns about well-being, climate change and education are shared across Europe. Shared concerns need shared solutions. People from different backgrounds are needed to make these solutions, especially the people who are affected. I am running to make the European parliament truly represent all of us living in the EU and to raise the voice of the younger generations. Now is the time to make solutions for the future! You can vote for me anywhere in Finland with the number 243.