38 syytä äänestää numeroa 38!

Listasin 38 konkreettista toimenpidettä joita edistäisin kansanedustajana. Äänestämällä numeroa 38 Helsingissä tuet mm. näitä tavoitteita!

1. Satsataan koulutukseen miljardi

Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti summa jakautuisi seuraavasti:

Varhaiskasvatus 155
Peruskoulu 177
Toinen aste 315
Korkea-aste ja tutkimus 300
Jatkuva oppiminen 65

Viime vuosien leikkausten jälkeen koulutuksen kunnianpalautus on vähintä, mitä voidaan tehdä

2. Taataan toisen asteen maksuttomuus

Kaikille maksuton 2. aste on paras ja ainoa tapa varmistaa, että jokainen voi saada toisen asteen tutkinnon perheen lompakon koosta ja asenteesta riippumatta.

3. Uudistetaan translaki

Nykyinen translaki pitää uudistaa kokonaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Juridinen ja lääketieteellinen prosessi tulee erottaa toisistaan jotta sukupuoli olisi mahdollista korjata juridisesti ilman sterilisaatiota tai muita lääketieteellisiä hoitoja. Sukupuolen juridisen korjaamisen tulisi olla mahdollista myös ennen täysi-ikäisyyttä. Hormoniblokkerit jotka estäisivät murrosiän vaikutuksia voisivat myös olla mahdollisia hoitomuotoja lääkärin suosituksesta myös alaikäisillä transnuorilla.

4. Luodaan terapiatakuu

Pääsy oireiden mukaiseen mielenterveyshoitoon tulee taata kaikille kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Terapian ja lääkkeiden kustannuksista ei saa muodostua estettä hoitoon pääsylle. Mielenterveysongelmat ovat Suomessa valtava ongelma, ja hoitoa on nykyisellään liian vaikea saada.

5. Lasketaan äänestysikäraja 15 ikävuoteen

Demokratiassa jokaisen ääni on yhtä arvokas, ja nuorten ääni ei kuulu päätöksenteossa läheskään tarpeeksi hyvin. Mikäli nuori saisi äänestää kouluikäisenä ensimmäistä kertaa, todennäköisyys pysyvästä  äänestysrutiinista kasvaa. Lisäksi aikaistettu yhteiskuntaoppi antaa nuorille hyvät valmiudet äänestää entistä aikaisemmin. Myös kansalais- ja kuntalaisaloitettita pitäisi pystyä allekirjoittamaan 15 vuotiaana.

6. Maksuton ehkäisy nuorille

Maksuton ehkäisy nuorille vähentää todistetusti abortteja, seksitauteja sekä niiden aiheuttamia kustannuksia ja kärsimystä. Alle 25-vuotiaiden ikäluokassa ei-toivottuja raskauksia on nykyisellään muita ryhmiä enemmän, ja sen takia tarvitaan maksuton ehkäisy.

7. Rakennetaan tunneli Tallinnaan

Tunneli Tallinnaan yhdistäisi meidät esimerkikiksi ensi vuosikymmenellä toteutettavaan Rail Balticaan jonka kautta Suomesta pääsisi laajasti Eurooppaan huomattavasti nykyistä nopeammin. Tämä myös vähentäisi huomattavasti tarvetta lentämiseen ja laivamatkailuun ja vähentäisi siten päästöjä elämänlaadun laskematta.

8. Määritellään vihapuhe lainsäädännössä

Nykyinen lainsäädäntö ei määrittele vihapuhetta, ja tämä aiheuttaa vaikeuksia lainsäädännön soveltamisessa vihapuhetapauksissa. Tällä vuosituhannella on kokonaisturvallisuuden kannalta välttämätöntä säätää miten muista ihmisistä saa käyttää kieltä.

9. Pelastetaan maapallo

Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava seuraavan hallituksen ykkösprioriteetti, jo aikataulupaineen vuoksi. On otettava kaikki keinot käyttöön, ja tähdätä esimerkkimaana olemiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Hiilivapaan Suomen mukaan olen ilmastosankari!

10. Tuetaan yhdenvertaisuussuunnittelua

Erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa, mutta myös työpaikoilla on suosituksia heikoimpia tuloksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun osalta. Lisätään tasa-arvo ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen rahoitusta suunnittelun tueksi ja valvomiseksi.

11. Säädetään uusi vammaispalvelulaki

Säädetään sote-uudistuksen jalkoihin jäänyt uusi vammaispalvelulaki, varmistetaan kaikille vammaisille sopivat palvelut ja nostetaan vammaisten nuorten kuntoutustuen ikäraja 30 ikävuoteen.

12. Palautetaan oikeus lähiopetukseen

Valtavien leikkauksien lopputuloksena ammatillisessa koulutuksessa on karsittu mahdollisuudesta lähiopetukseen. Lisäämällä lähiopetuksen resursseja voimme varmistaa, että jokainen saa joustavasti juuri sitä tukea mitä tarvitsee saadakseen amiksesta ammatin.

13. Otetaan kolmas juridinen sukupuoli käyttöön

Kaikki ihmiset eivät ole miehiä tai naisia, ja tämän vuoksi jokaisella tulee olla sukupuolimerkintä jonka kokee omakseen. Pidemmällä tähtäimellä virallisista sukupuolista tulee luopua kokonaan.

14. Tarvitaan suostumukseen puutteeseen perustuva raiskausmääritelmä

Rikoslaissa täytyy määritellä, että seksi ilman toisen suostumusta on raiskaus. Ei ole olemassa tilanteita jossa olisi hyväksyttävää harrastaa seksiä toisen kanssa varmistamatta, että hän suostuu siihen. Nykylainsäädännössä on tämän suhteen puutteita.

15. Lisätään korkeakoulutuksen perusrahoitusta

Suomen valtti on laadukas koulutus, ja korkeakoulujen perusrahoituksesta leikkaaminen on ollut lyhytnäköistä politiikkaa. Palautetaan varat ja siten korkeakoulujen mahdollisuutta tutkia ja kouluttaa.

16. Nostetaan kulttuurin rahoitusta 1 % valtion budjetista

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ottaa osaa monipuoliseen kulttuuritarjontaan on investointi ihmisten hyvinvointiin.

17. Uudistetaan perhevapaat tasa-arvoisimmiksi

Mikäli perheessä on kaksi tai useampaa vanhempaa, on tärkeää jakaa perhevapaat tasaisemmin vanhempien kesken. Tällä tavalla parannetaan tasa-arvoa, kun puretaan sukupuolittuneita odotuksia vanhempainvapaista. Kannatan 6+6+6 mallia jossa kahden vanhemman perheessä molemmille on varattu 6kk vanhempainvapaata ja lisäksi 6kk vapaasti jaettavaksi.

18. Poistetaan ensikertalaiskiintiö

Liian moni nuori jää kiinni kierteeseen, jossa joka kevät pitää löytää tilaa pääsykoerumbaan ja koskaan ei uskalla ottaa vastaan paikkaa joka ei ole ensisijainen opiskelupaikkatoive. Luovutaan ensikertalaiskiintiöistä, ja tehdään pääsykokeista entistä enemmän soveltuvuuteen perustuvia.

19. Siirrytään vastikkeettomaan perustuloon

Vihreiden perustulomallin mukainen vastikkeeton sosiaaliturva vähentäisi kannustinloukkuja ja byrokratiaa, lisäisi hyvinvointia, soveltuisi nykypäivän työ- ja opiskeluelämään tämänhetkistä sosiaaliturvaa paremmin, ja estäisi kannustinloukkuja jotka johtavat siihen että ihmisten ei ole kannattavaa ottaa vastaan opiskelu- tai työpaikkaa. Kannatan perustuloa, jota myönnettäisiin siitä lähtien kun ihminen muuttaa omilleen.

20. Lisätään resursseja turvapaikkahakemusten käsittelyyn

Jokainen turvapaikanhakija ansaitsee arvokkaan, tehokkaan ja oikeudenmukaisen hakuprosessin. Nykyresursseilla ja -linjauksilla ei tätä pystytä varmistamaan.

21. Varmistetaan terveydenhoito omalla kielellä

Kun ensi hallituskaudella lähdetään rakentamaan sosiaali- ja terveysuudistusta, varmistetaan että perustuslaillinen oikeus hoitoon maan kansalliskielillä sekä tulkkausta ja henkilökunnan osaamista hyödyntäen muilla kielillä toteutuu entistä paremmin.

22. Luodaan rakenteet lasten ja nuorten kuulemiseen

Lain mukaan lapsia ja nuoria pitää kuulla heitä koskevissa päätöksissä, mutta ilman rakenteita se ei toteudu. Suomeen pitää luoda pysyvät rakenteet tähän, erityisesti vammaisten lasten ja nuorten kuulemiseen heidän omaan elämäänsä liittyvissä päätöksissä.

23. Lakkautetaan ympäristölle haitalliset tuet

Kaikki valtion tuet ympäristölle haitailliseen toimintaan, kuten esim. lentokenttien, fossiilisten polttoaineiden ja eläinteollisuuden tuet, tulee asteittain lakkauttaa jotta voimme pysäyttää ilmastonmuutoksen ja tukea luonnon monimuotoisuutta.

24. Kielletään rasististen järjestöjen toiminta

Rasismille ja muulle syrjivälle toiminnalle ei ole paikkaa yhteiskunnassa, ja tulee siten kieltää rikoslaissa.

25. Kirjataan hoitajamitoitus lakiin

Minimivaatimuksen on oltava laissa määritelty, varmistaaksemme turvallisen hoidon. Valvontaa pitää myös lisätä. Ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa yhtä vanhusta kohden tarvittava hoitajamäärä pitää kirjata lakiin, vähintään 0,7.

26. Siirretään avohakkuut historiaan

Metsien hakkuita pitää vähentää Suomessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On tärkeää pitää huolta Suomen hiilinieluista, jotka sitovat ilmassa olevaa hiiltä. Avohakkuut eivät ole vastuullista metsähoitoa.

27. Puututaan sisäilmaongelmiin

Moni koulu ja työpaikka kärsii sisäilma- ja homeongelmista. Ei voi olla liian iso kustannus korjata ja rakentaa uutta ajoissa, ennen kuin oireet haittaavat oppimistuloksia ja työskentelyä. Tähän tarvitaan lainsäädäntöä ja valtion tukea kunnille, jotta ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa.

28. Korjataan huoltosuhde maahanmuutolla

Vastuullista sukupolvipolitiikkaa on maahanmuuton lisääminen synnytystalkopropagandan sijaan. Tätä voimme tehdä esim. työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan poistamisella.

29. Asetetaan päästöille korkeampi hinta

Päästökaupalla voimme rajoittaa päästöjä tehokkaammin. Tarvitaan tiukempaa päästökauppaa koko Eurooppaan ja maailmaan, ja erityisesti EU:n päästökaupan tiukentamista olisi tärkeää ajaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana kesästä lähtien.

30. Otetaan tietullit käyttöön

Siellä missä on järkevämpää liikkua julkisilla, mieluiten raiteilla, on oltava hinta yksityisautoilulle. Tietulleilla varmistetaan, että harvemmin asutulla seudulla on edelleenkin helppoa liikkua autolla, kun taas julkisia kannattaa suosia siellä missä ne ovat helposti saatavilla. Tämä kannustaa myös kimppakyytiratkaisuihin.

31. Kielletään pikavippien mainonta

Pikavipit tuottavat monenlaisia ongelmia ja niiden riskejä on monien vaikea ymmärtää. On parannettava tukea niille ihmisille jotka päätyvät käyttämään pikavippejä, jotta niiden käyttö vähenee.

32. Nostetaan pakolaiskiintiö

Suomella on vastuu auttaa, ja kiintiöpakolaisten määrä on tällä hetkellä naurettavan alhainen. Kiintiön voisi hyvin kolminkertaistaa 2250 henkilöön.

33. Tehdään varhaiskasvatuksesta maksuton 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen tasaa lasten välisiä hyvinvointieroja ja parantaa oppimistuloksia, joten on tärkeää mahdollistaa se jokaiselle lapselle vanhempien tuloista riippumatta.

34. Lasketaan lääke- ja hoitokulujen kattoja

On kaikkia yhdenvertaisuusperiaatteita vastaan, että joku joutuu lykkäämään lääkärinkäyntiä tai valitsemaan eri lääkkeiden ja hoitopalveluiden välillä  kustannussyistä. Se, että matalalla kynnyksellä haetaan apua fyysisiin ja henkisiin ongelmiin on pitkällä tähtäimellä investointi koko kansan hyvinvointiin.

35. Vahvistetaan kehitysyhteistyön rahoitusta

Suomi on leikannut kehitysyhteistyörahoituksen määrän alle YK:n suositusten. Nostetaan se 0,7 % Suomen BKT:sta.

36. Siirretään verojen painopiste 

Verotuksen painopistettä tulee siirtää tuloverosta kulutusveroihin ja erilaisiin haittaveroihin, esimerkkinä hiilivero.

37. Muutetaan asepalvelusta sukupuolineutraaliksi

Nykyinen asepalvelusjärjestelmämme syrjii sukupuolen perusteella. On luotava malli, jossa palvelukseen astuminen ei määräydy sukupuolen, vaan esimerkiksi motivaation ja osaamisen perusteella. Samalla on luovuttava totaalikieltäytyjien rangaistuksista joista Suomi on saanut lukuisia huomautuksia kansainvälisesti.

38. Tehdään politiikkaa fakta- ja arvopohjaisesti

Olen tehnyt jo vuosia politiikkaa kuunnellen muita, erityisesti niitä joita päätettävä asia koskee. Minulle on tärkeää tukea kaikkien äänen kuulumista yhteiskunnassa, ja perustaa päätökset parhaaseen mahdolliseen tietoon. Olen myös valmis korjaamaan mielipiteitäni jos huomaan olleeni väärässä. Haluan myös tehdä politiikkaa konkretia edellä. Uskon, että politiikka on aina joukkuelaji, ja samalla hyvä politiikka on hyvää johtajuutta: esimerkin näyttämistä, kaikkien ottamista huomioon ja arvoilla johtamista.